Οπτικής Υποδομής και Φιλοξενίας σε RIX – Επιπέδου 1 (L1)
  • Μη προβεβλημένο στοιχείο
  • northadmin
  • northadmin

Υπηρεσίες

Οπτικής Υποδομής και Φιλοξενίας σε RIX – Επιπέδου 1 (L1)

Οι υπηρεσίες Επιπέδου 1 (L1) είναι οι Υπηρεσίες Φιλοξενίας σε RIX (Διάθεση Χώρου σε ικρίωμα, EΞΚΟΙ, Σύνδεση RIX-Ethernet και Σύνδεση RIX-Bitstream ) και οι Υπηρεσίες Οπτικής Υποδομής (Οπτική Ίνα και Μικροσωλήνιο).

level 1 services