117 νέοι οικισμοί για διάθεση υπηρεσιών στην OTE RURAL North από 03/08/2017
  • Μη προβεβλημένο στοιχείο
  • alan
  • alan

News

117 νέοι οικισμοί για διάθεση υπηρεσιών στην OTE RURAL North από 03/08/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης: 3 Αυγ 2017

117 νέοι οικισμοί για διάθεση υπηρεσιών στην OTE RURAL North από 03/08/2017