62 νέοι οικισμοί για διάθεση υπηρεσιών στην OTE RURAL North από 22/3/2017
  • Μη προβεβλημένο στοιχείο
  • wpsadmin1
  • wpsadmin1

News

62 νέοι οικισμοί για διάθεση υπηρεσιών στην OTE RURAL North από 22/3/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21 Μαρ 2017

62 νέοι οικισμοί για διάθεση υπηρεσιών στην OTE RURAL North από 22/3/2017