64 νέοι οικισμοί για διάθεση υπηρεσιών στην OTE RURAL North από 03/05/2017
  • Μη προβεβλημένο στοιχείο
  • alan
  • alan

News

64 νέοι οικισμοί για διάθεση υπηρεσιών στην OTE RURAL North από 03/05/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης: 3 Μαΐ 2017

64 νέοι οικισμοί για διάθεση υπηρεσιών στην OTE RURAL North από 03/05/2017