Αρχιτεκτονική Δικτύου
  • northadmin
  • northadmin
Προειδοποίηση

Προειδοποίηση

Εντοπίστηκαν μη έγκυρες ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

 
Προειδοποίηση

Προειδοποίηση

Εντοπίστηκαν μη έγκυρες ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

 

Αρχιτεκτονική Δικτύου

  • Η περιοχή κάλυψης της OTE Rural περιλαμβάνει έναν αριθμό ανεξάρτητων δικτυακών νησίδων.
  • Κάθε νησίδα αποτελείται από το δίκτυο πρόσβασης και το δίκτυο οπισθόζευξης (οπτική ίνα), καθώς και από το RIX (Περιφερειακός Κόμβος Διασύνδεσης) στο οποίο διασυνδέονται οι κόμβοι του δικτύου, Κόμβοι Πρόσβασης Συνάθροισης Πολυπλεξίας (ΚΠΣΠ).

Αναλυτικά, το συνολικό δίκτυο περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

  • Δίκτυο Πρόσβασης: Διασφαλίζει υψηλές ταχύτητες υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης - Bitstream (έως 50Μ/30 Mbps) προς τελικούς χρήστες μέσω δικτύου Υποβρόχου ΟΤΕ (Sub LLU).
  • Κόμβος Πρόσβασης Συνάθροισης Πολυπλεξίας (ΚΠΣΠ): Εγκατάσταση VDSL DSLAM για την εξυπηρέτηση τυπικά ενός οικισμού ή σε κάποιες περιπτώσεις περισσοτέρων οικισμών.
  • Δίκτυο οπισθόζευξης: Διασυνδέει τους KΠΣΠ με τον Περιφερειακό Κόμβο Διασύνδεσης (RIX).
  • RIX: αποτελεί το βασικό σημείο διασύνδεσης τρίτων Παρόχων με το δίκτυο Rural. 

 

network architecture