Επικοινωνία
  • northadmin
  • northadmin
Προειδοποίηση

Προειδοποίηση

Εντοπίστηκαν μη έγκυρες ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

 
Προειδοποίηση

Προειδοποίηση

Εντοπίστηκαν μη έγκυρες ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

 

Επικοινωνία

ΟΤΕ RURAL NORTH

Λεωφ. Κηφισίας 99, 15124 Μαρούσι

T: 210 6116181
F: 210 6115706
E: info@oteruralnorth.gr (γενικές πληροφορίες)   
    support@oteruralnorth.gr (υποστήριξη για χρήση πληροφοριακού συστήματος)